Certyfikowane szkolenia dla profesjonalistów HR

Certyfikowane szkolenia dla profesjonalistów HR obejmują, zestaw programów rozwojowych Excellence in HR Management® – przeznaczony dla specjalistów HR, HR Biznes Partnerów i osób zarządzających działami i procesami HR. Wszystkie programy opracowane są w formule blended – learning i dzięki temu zoptymalizowane pod względem zaangażowania czasowego.  Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć uczestniczą w dogłębnym badaniu kompetencji i potrzeb. Każda osoba może podjąć decyzję o ukoronowaniu udziału w każdym z programów adekwatnym dla danego poziomu międzynarodowym egzaminem, umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu specjalisty lub menadżera HR, potwierdzonego przez American Certification Institute.

Szkolenie dla specjalistów HR POZIOM CERTIFIED HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROFESSIONAL® (CHRMP®) – czas trwania 6 dni

Skierowany jest do osób zatrudnionych w działach HR, które pragną szybko uzupełnić wiedzę i umiejętności niezbędne dla efektywnego realizowania zadań zawodowych. Zagadnienia ujęte w programie podnoszą poczucie kompetencji i poprawiają skuteczności specjalistów HR i HR Biznes Partnerów, odpowiedzialnych za efektywne wykonywanie bieżących zadań i operacji. Program jest w szczególności ceniony za jego praktyczność i wysoką przydatność. Program składa się z trzech modułów tematycznych, obejmujących zagadnienia kluczowe w bieżącym zarządzaniu personelem i doskonaleniu realizacji zadań.

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje m.in. zagadnienia związane z projektowaniem procesów rekrutacyjnych poprzez planowanie etapu rekrutacji, selekcji i wdrożenia, analizowaniem i opisywaniem stanowisk pracy, planowaniem i alokowaniem zasobów ludzkich w firmie, wdrażaniem programów doskonalenia efektywności i tworzeniem
oraz zastosowaniem międzynarodowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

Systemy oceniania pracowników obejmuje m.in. takie tematy jak diagnozowanie potencjału kompetencyjnego w firmie, określanie docelowego poziomu kompetencji i umiejętności pracowników, stosowanie systemów ocen okresowych, dobieranie kryteriów, metod oraz  technik oceniania, a także gromadzenie informacji koniecznych do podejmowania decyzji personalnych, dostarczanie informacji zwrotnych ocenianym pracownikom oraz wdrażanie wyników oceny okresowej do procesu motywowania.

Systemy wynagradzania zawiera zagadnienia związane z diagnozowaniem determinantów wynagradzania finansowego w ramach firmy, projektowaniem siatki wynagrodzeń, projektowaniem motywacyjnego systemu benefitów zgodniez uregulowaniami prawnymi i polityką kosztową firmy, mierzeniem efektywności pracy dla osiągania celów strategicznych organizacji, projektowaniem właściwych wskaźników wydajności oraz formułowaniem strategii wynagradzania zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Szkolenie dla menedżerów HR POZIOM CERTIFIED HUMAN RESOURCE MANAGER® (CHRM®) – czas trwania 8 dni

Szkolenie dla menedżerów HR skierowane jest do osób z doświadczeniem w zarządzaniu HR oraz do kierowników działów HR. Program zawiera 4 moduły tematyczne, których zawartość dopasowana jest do potrzeb osób realizujących w firmie cele taktyczne i strategiczne w zakresie HR. Dostarcza umiejętności i wiedzy  istotnie podnoszących wartość i rangę  procesów HR w firmie. Program jest doceniany w szczególności przez osoby do tej pory specjalizujące się w “twardym” HR, które chcą szybko uzupełnić kompetencje w zakresie rozwoju personelu.

HR jako partner zarządzania strategicznego – obejmuje m.in. zagadnienia związane z formułowaniem celów strategicznych firmy w odniesieniu HR na rynku macierzystym i globalnym,  metody i narzędzia analizy strategicznej HR, a także wymagania i trendy globalne w odniesieniu do strategii firmy oraz planowanie procesu zmian, transformacji i zarządzanie konfliktem.

Przywództwo i motywacja zawiera m.in. takie tematy jak rola HR w zarządzaniu, rola przywództwo w zwiększaniu efektywności organizacji, modele decyzyjne, budowanie zespołów pracowniczych i zarządzanie współpracą, kompetencje komunikacyjne w odniesieniu do różnych form komunikacji oraz techniki i narzędzia wpływu na poziom motywacji pracowników.

Narzędzia pracy HR menadżera obejmuje m.in. tematykę związaną z projektowaniem i stosowaniem narzędzi oceny okresowej, budowaniem ścieżek kariery, planowaniem rozwoju jednostek i firmy oraz planowaniem procesów rekrutacji i selekcji w oparciu o opis stanowiska, rodzaj pracy i wymagania kompetencyjne.

Szkolenia i rozwój w jego zakres wchodzą m.in. zagadnienia dotyczące budowania systemu zarządzania talentami w firmie, budowania siatki kompetencyjnej i zarządzania kompetencjami, prowadzenia procesu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych oraz wykorzystania konsultingu, coachingu oraz mentoringu w procesie rozwojowym pracowników.

Jakie korzyści daje udział w szkoleniach dla profesjonalistów HR serii Excellence in HR Management©

  • szybkie i skuteczne rozwinięcie umiejętności zarządzania procesami i systemami HR oraz efektywnego wsparcie kadry kierowniczej w bieżącym i strategicznym zarządzaniu personelem
  • najbardziej aktualną wiedzę z zarządzania HR, psychologi społecznej, zarządzania i przywództwa
  • możliwość międzynarodowej certyfikacji
  • angażujące pełne przeżyć, emocji i inspiracji doświadczenie, które będziesz długo pamiętał
  • wspaniałych znajomych i przyjaciół
  • certyfikat z opisanymi szczegółowo demonstrowanymi umiejętnościami
  • ciekawe materiały do których nie raz wrócisz.

Jeśli ten program jest dla Ciebie ciekawy nie zwlekaj już dziś sprawdź w harmonogramie szkoleń otwartych, kiedy zaczyna się najbliższe szkolenie i zapisz się już dziś.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Jeśli rozważasz udział w tym programie z grupą przyjaciół lub znajomych zapytaj jaką ofertę możemy przygotować specjalnie dla Ciebie.

kontakt_heuresis