Starszy oficer


Marek Lenart

clients & knowledge manager.
Prowadzi treningi coachingu
i mentoringu w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi, rozwoju osobistego,
sprzedaży i obsługi klienta.

kontakt_heuresis