Starszy mechanik

 

Michał Tys

Manager ds. rozwoju kapitału technologicznego.
Nadzoruje pracę serwerów i zarządza systemami
informatycznymi oraz dba o bezpieczeństwo informatyczne.

 

kontakt_heuresis