Barbara Matyaszek-Szarek


Barbara Matyaszek-Szarek

Opiekunka merytoryczna serii Programów rozwojowych Excellence in Negotiations® i Excellence in Management®. Współzałożycielka Heuresis, Prezes Zarządu. Certyfikowana trenerka, konsultantka zarządzania, autorka unikatowych programów rozwojowych. Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI. Posiada certyfikaty negocjatora Certified International Professional Negotiator® (CIPN®), menedżera Certified International Professional Management Executive® (CIPME®), HR menedżera Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) oraz trenera Certified International Professional Training Consultant ® (CIPTC®).

kontakt_heuresis