Barbara Matyaszek-Szarek


Barbara Matyaszek-Szarek

Opiekunka merytoryczna serii Programów rozwojowych Excellence in Negotiations® i Excellence in Management®. Współzałożycielka Heuresis, Prezes Zarządu. Certyfikowana trenerka, konsultantka zarządzania, autorka unikatowych programów rozwojowych. Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI. Posiada certyfikaty negocjatora Certified International Professional Negotiator® (CIPN®), menedżera Certified International Professional Management Executive® (CIPME®) oraz HR menedżera Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®)  

kontakt_heuresis