Outsourcing HR

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce prowadzimy usługi outsourcingu kompleksowego zarządzania personelem. Współpraca z nami pozwala na wdrożenie lub podniesienie efektywności procesów HR.

Poprzez autorski zestaw wskaźników monitorujemy na bieżąco efektywność zarządzania personelem. Dostarczamy naszym klientom aktualnych danych na temat jakości i wartości kapitału ludzkiego w firmie. Budujemy bank kompetencji i dbamy o jego zapełnienie przy optymalnych nakładach i inwestycjach.

Oferowany przez nas outsourcing, realizujemy przy pomocy autorskiego narzędzia i metodyki SKILLSMANAGER.EU®.   Świadczymy kompleksowo obsługę wszystkich procesów kadrowych w tym:

 • pozyskiwanie pracowników, czyli rekrutację i selekcję – przygotowujemy opisy i profile stanowiska pracy i pożądanych kandydatów, budujemy testy n=badające kompetencje kandydatów, szukamy potrzebnych osób oraz przeprowadzamy z nimi niezbędne rozmowy, przygotowujemy komplet dokumentów związanych z zatrudnieniem, rekomendujemy najlepsze rozwiązania prawne w zakresie prawa pracy
 • wdrażanie (on boarding) nowych pracowników do pracy – budujemy systemy i narzędzia wdrażania pracowników do pracy, budujemy narzędzia do instruktażu stanowiskowego, uczymy doświadczonych pracowników jak dzielić się wiedzą i szybko przyuczyć do wykonywania zadań zawodowych
 • szkolenia i rozwój – budujemy plany szkoleniowe, pomagamy w ich realizacji przy zoptymalizowanych kosztach, prowadzimy systematyczną ocenę skuteczności szkoleń i innych działań rozwojowych
 • ocenę kompetencji zawodowych  – ukierunkowaną na zapewnienie firmie niezbędnych kompetencji, poliwalencję i eliminację zagrożenia wystąpienia wąskich gardeł kompetencyjnych
 • budowanie motywacji i zaangażowania – na bieżąco mierzymy zestaw ilościowych i jakościowych wskaźników ilustrujących poziom zaanagazowania i motywacji personelu, rekomendujemy kierownikom działania niezbędne do utrzymania, podniesienia zaangażowania na oczekiwany poziom. Identyfikujemy czynniki wpływające na poziom motywacji i zaangażowania, zarówno wzrosty jak i spadki
 • zarządzanie i budowanie systemu motywacji pozafinansowej i wynagradzania, powiązanego z realizacją celów strategicznych i operacyjnych, w tym działania marketingu personalnego ukierunkowanego na pozyskanie z rynku najlepszych pracowników i  zatrzymanie pracowników na których firmie zależy.

Jeżeli borykasz się:

 • brakiem zaanagażowania
 • szkolenia nie przynoszą efektu
 • pracownicy odchodzą
 • wysokimi kosztami zatrudnienia
 • konkurencją która oferuje lepsze warunki
 • złą opinią o Tobie jako pracodawcy
 • brakiem środków na zatrudnienie profesjonalnego menadżera HR

Skontaktuj się z nami, a opracujemy dla Ciebie optymalny plan współpracy.

kontakt_heuresis