Outsourcing

Nasze usługi w zakresie kompleksowego zarządzania personelem pozwalają na podniesienie efektywności procesów HR w zakresie administracji kadrowej i rozwoju personelu.

Poprzez autorski zestaw wskaźników monitorujemy na bieżąco efektywność zarządzania personelem. Dostarczamy naszym klientom aktualne dane na temat jakości i wartości kapitału ludzkiego w firmie.

Oferowany przez nas outsourcing, realizowany przy pomocy autorskiego narzędzia
i metodyki SKILLSMANAGER DEPTH® obejmuje:

  • pozyskiwanie, czyli rekrutację i selekcję,
  • wdrażanie (on boarding),
  • szkolenia i rozwój,
  • ocenę kompetencji zawodowych,
  • budowanie motywacji i zaangażowania
  • system motywacji i wynagradzania, powiązany z realizacją celów strategicznych
    i operacyjnych, w tym działania marketingu personalnego ukierunkowanego na zatrzymanie pracowników w firmie.

Skontaktuj się z nami, a opracujemy dla Ciebie optymalny plan współpracy.

kontakt_heuresis