Klaudia Kossowska–Roczniak


Klaudia Kossowska–Roczniak

Opiekunka merytoryczna serii Programów rozwojowych Excellent Business Trainer®. Wiceprezes Zarządu. Realizuje konsulting w zakresie HRM, prowadzi projekty rekrutacyjne i rozwojowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w działalności związanej z rozwojem personelu oraz wieloletnie doświadczenie jako dyrektor personalny. Posiada certyfikaty Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) oraz Certified International Professional Trainer® (CIPT®).

kontakt_heuresis