Oficer wachtowy


Klaudia Kossowska–Roczniak

Human capital manager
oraz dyrektor HR. Realizuje konsulting
w zakresie HRM, prowadzi projekty
rekrutacyjne i rozwojowe.

kontakt_heuresis