Ocena jakości

Ocena jakości naszych usług jest dla nas bardzo ważna. Dlatego prosimy Cię o wypełnienie krótkiej ankiety. Twoja opina jest dla nas ważna. Uważnie ją przeanalizujemy i na jej podstawie udoskonalimy nasze usługi. Dziękujemy za Twoją pomoc!


szkoleniadoradztwobadaniainne


Raz w miesiącu lub częściejKilka razy w rokuRaz w roku lub rzadziejIncydentalnie

1 bardzo źle 2 raczej źle 3 trudno powiedzieć> 4 raczej dobrze 5 bardzo dobrze

kontakt_heuresis