Certyfikaty i szkolenia otwarte dla managerów HR

Certyfikat managera HR pozwoli Ci wiarygodnie i szybko zaprezentować posiadane przez Ciebie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, a przygotowane przez nas szkolenia otwarte ułatwią Ci jego zdobycie.

Dbamy o Twój czas i wygodę - to dla nas priorytet, dlatego proponujemy 2 możliwości uzyskania certyfikatu.

Zapisz się na pełny kurs managera HR w formule blended-learning jeśli chcesz rozwinąć wiedzę i umiejętności

Zdaj egzamin jeśli czujesz się kompetentny i chcesz od razu potwierdzić swoje umiejętności

Podpowiadamy jak zrobić pierwszy krok: zacznij od badania kompetencji dla managerów HR i podejmij decyzję.

Badanie kompetencji to test online, dzięki któremu poznasz swoje luki kompetencyjne w zakresie wiedzy i umiejętności oraz oswoisz się z formułą egzaminu teoretycznego.

Badanie możesz kupić osobno, natomiast w pełnym kursie blended-learning jest już zawarte.


Zainteresowany? Nie zwlekaj!

Poznaj kurs managera HR blended-learning

Dlaczego z Heuresis najlepiej rozwiniesz swoje umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi

Doświadczenie

Ponad 20 lat doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń. Realizujemy szkolenia dla małych, średnich i dużych firm.

Od 2011 roku

We współpracy z American Certification Institute realizujemy kursy dla specjalistów HR.

Zoptymalizowany czas

Nasze kursy są zoptymalizowane czasowo. Stosowana przez nas metodyka pozwoliła nam skrócić czas udziału w szkoleniu średnio o połowę.

Tylko praktyka

Stosujemy metodykę, która pozwala podnieść skuteczność i uatrakcyjnić szkolenia z różnych dziedzin od tak zwanych miękkich do zawodowych.

Trenerzy

Kadra szkoleniowa to charyzmatyczni trenerzy trenerów , którzy nastawieni są na skuteczność szkolenia i rozwiązywanie problemów uczestników.

Bank narzędzi managera HR i społeczność

Po zakończeniu szkolenia oferujemy Ci naszą opiekę, dostęp do bazy wiedzy, gotowe narzędzia, np. profile kompetencji, wymianę doświadczeń i konsultacje.

Dbamy nie tylko o Twój czas, ale także o Twoje pieniądze, dlatego proponujemy korzystne warunki płatności. Szczegóły omawiamy z każdym indywidualnie.


Zdecyduj, który kurs z zarządzania zasobami ludzkimi jest dla Ciebie

Twoim marzeniem jest zarządzać zespołami ludzi lub właśnie awansowałeś na kierownika lub lidera, a brakuje Ci wiedzy w zakresie zarządzania zespołami procesami i ludźmi, to poziom Certified Human Resource Management Associate® (CHRMA®) lub Certified Human Resource Management Professional® (CHRMP®) jest dla Ciebie.

Posiadasz już wiele lat doświadczenia jako manager i wiele rzeczy robisz intuicyjnie, ale często zastanawiasz się czy robisz to właściwie, to poziom Certified International Human Resource Manager® (CIHRM®) lub Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) jest dla Ciebie.


Z jakich etapów zbudowany jest pełny kurs managera HR?

Badanie kompetencji

Z badania dowiesz się czego powinieneś się nauczyć. Pozwoli Ci ono monitorować, czy podczas szkolenia uzupełniasz tą wiedzę i umiejętności, które są Ci potrzebne.

Dostęp do platformy e-learningowej

Dostęp do platformy będziesz miał podczas całego kursu i do dwóch miesięcy po jego zakończeniu. E-learning zawiera zarówno materiały jak i daje Ci możliwość szybkiej komunikacji z opiekunem Waszej grupy oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Warsztaty z trenerem

Podczas warsztatów przećwiczysz konkretne umiejętności, opracujesz lub uzyskasz narzędzia managera HR, które pozwolą Ci efektywnie pracować.

Egzamin certyfikujący

Egzamin będziesz zdawał na wybranym poziomie i będzie on zróżnicowany zgodnie z opisem.

Baza narzędzi

Na bieżąco aktualizujemy i uzupełniamy bazę narzędzi managera HR, w tym przykładowe formaty planów szkoleń, oceny efektywności szkoleń, narzędzi do zarządzania kompetencjami, itp. oraz oferujemy Ci dostęp do społeczności profesjonalistów i konsultantów, z którymi na bieżąco będziesz mógł wymieniać doświadczenia, konsultować się i inspirować.


Wiedza i umiejętności oraz narzędzia, które zdobędziesz podczas szkolenia managera HR

Program w pigułce poziomu podstawowego Certified Human Resource Management Professional® (CHRMP®)
8 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych

1

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • projektowanie procesów rekrutacyjnych poprzez planowanie etapu rekrutacji, selekcji i wdrożenia,
 • analizowanie i opisywanie stanowisk pracy,
 • planowanie i alokowanie zasobów ludzkich w organizacji,
 • wdrażanie programów doskonalenia efektywności,
 • wykorzystanie różnic pomiędzy HRM a IHRM,
 • tworzenie międzynarodowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • międzynarodowe zasady etyczne i standardy etyczne,
 • zastosowanie międzynarodowych standardów planowania zasobów ludzkich.

2

Systemy oceniania pracowników

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • diagnozowanie potencjału kompetencyjnego w organizacji,
 • określanie docelowego poziomu kwalifikacji i umiejętności w organizacji,
 • stosowanie systemów ocen okresowych,
 • dobieranie kryteriów, metod i technik oceniania,
 • gromadzenie informacji koniecznych do podejmowania decyzji personalnych,
 • dostarczanie informacji zwrotnych ocenianym pracownikom,
 • wdrażanie wyników oceny okresowej do procesu motywowania.

3

Narzędzia pracy HR managera

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • projektowanie i stosowanie narzędzi oceny okresowej,
 • budowanie ścieżek kariery,
 • stosowanie wybranych teorii IHRM w macierzystym środowisku,
 • planowania rozwoju jednostek i organizacji a style doradztwa,
 • planowanie procesów rekrutacji i selekcji w oparciu o opis stanowiska pracy i wymagania
 • kompetencyjne,
 • prowadzenie rozmów rekrutacyjnych na wyższych szczeblach zarządczych,
 • prowadzenie superwizji podwładnych.

4

Systemy wynagradzania

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • diagnozowanie determinantów wynagradzania finansowego w ramach organizacji,
 • projektowanie siatki wynagrodzeń w ramach organizacji,
 • projektowanie systemu benefitów w ramach organizacji zgodnie z uregulowaniami prawnymi i polityka kosztowa organizacji,
 • mierzenie efektywności pracy dla osiągania celów strategicznych organizacji,
 • projektowanie właściwych wskaźników wydajności,
 • formułowanie strategii wynagradzania zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Program w pigułce poziomu zaawansowanego Certified International Human Resource Manager® (CIHRM®)
6 dni zajęć grupowych lub 3 dni zajęć indywidualnych

5

Manager HR jako partner strategiczny

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • teoria przywództwa i praktyka na dynamicznie zmieniających się rynkach,
 • formułowanie celów strategicznych w odniesieniu do rynku macierzystego jak i globalnego,
 • metody i narzędzia analizy strategicznej na usługach strategii organizacji,
 • wymagania oraz trendy globalne a strategia organizacji,
 • planowanie procesu zmian w organizacji,
 • czynniki wpływające wzmacniająco i hamująco na proces zmian w organizacji,
 • przeciwdziałanie pojawiającemu się oporowi,
 • zarządzanie konfliktem,
 • stosowanie strategii rozwiązywania konfliktów,
 • diagnozowanie i funkcje kultury organizacyjnej – kształtowanie DNA organizacji przez dział personalny,
 • budowanie strategii działu HR jako kluczowego elementu efektywnie i sprawnie funkcjonującej organizacji.

6

Manager HR jako lider i przywódca

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • współczesne podejście do zarządzania,
 • rola przywództwa w zwiększaniu efektywności organizacji,
 • stosowanie stylów przywódczych,
 • możliwe modele decyzyjne,
 • budowanie zespołów pracowniczych i zarządzanie współpraca,
 • kompetencje komunikacyjne w odniesieniu do różnych stylów komunikowania się,
 • techniki i narzędzia wpływu na poziom motywacji podwładnych.

7

Manager HR jako HR deweloper

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • budowanie systemu zarządzania talentami w organizacji,
 • budowanie programów rozwojowych w odniesieniu do kadry managerskiej,
 • budowanie siatki kompetencyjnej i zarządzania kompetencjami,
 • projektowanie kanałów i systemów uczenia się na odległość,
 • prowadzenie procesu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych,
 • przygotowanie sesji szkoleniowych i materiałów dydaktycznych,
 • wykorzystanie konsultingu, coachingu oraz mentoringu w procesie rozwojowym podwładnych,
 • działy personalne – kluczowi partnerzy i interesariusze w procesie budowania standardów zawodowych.

Do każdego modułu otrzymasz skrypt, pigułkę wiedzy oraz dostęp do bazy wiedzy na platformie e-learningowej.


Koszty pełnego kursu z zarządzania zasobami ludzkimi

Poziom podstawowy
Certified Human Resource Management Professional® (CHRMP®)
Poziom zaawansowany
Certified International Human Resource Manager® (CIHRM®)
Dla osób posiadających certyfikat CHRMP®Dla osób nie posiadających certyfikatu CHRMP®
8 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych(do 4 osób)6 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych(do 4 osób)
 • 14 dni zajęć lub 16 godzin konsultacji indywidualnych
 • e-learning z poziomu podstawowego
 • 6 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych(do 4 osób)
5 700 zł netto - szkolenie blended-learning
+ 360$ netto - egzamin i certyfikat
+ 23% VAT
6 100 zł netto - szkolenie blended-learning
+ 410$ netto - egzamin i certyfikat
+ 23% VAT
11 000 zł netto - szkolenie blended-learning
+ 590$ netto - egzamin i certyfikat
+ 23% VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł skorzystać ze szkolenia.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!

Dowiedz się na czym polega egzamin certyfikujący managerów HR

Certyfikat managera HR uzyskasz po zdaniu egzaminu na wybranym i osiągalnym dla Ciebie poziomie.

Dla specjalistów HR

Certyfikaty managerów HR przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie.


Jak przystąpić do egzaminu managera HR?

Egzamin składa się z testu zawierającego 80 pytań jednokrotnego wyboru oraz, w zależności od wybranego poziomu, z prezentacji zadania HR partnera lub projektu HR.

1

2

3

4

5

Wyślij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj wsparcie indywidualnego opiekuna.
Złóż życiorys i udokumentuj doświadczenie.
Przystąp do części teoretycznej na właściwym poziomie online - w dogodnie wybranym terminie.
Umów się na praktyczną część egzaminu.
Uzyskaj certyfikat i dołącz do grona certyfikowanych przez American Certification Institute® HR managerów.

Koszty przystąpienia do egzaminu managera HR

Poziom podstawowy
Certified Human Resource Management Professional® (CHRMP®)
Poziom zaawansowany
Certified International Human Resource Manager® (CIHRM®)
Dla osób posiadających certyfikat CHRMP®Dla osób nie posiadających certyfikatu CHRMP®
360$ + 23% VAT410$ + 23% VAT590$ + 23% VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł podejść do egzaminu.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!


Benefity posiadania certyfikatu managera HR

Wiarygodność

Uwiarygodnienie posiadanych umiejętności i kompetencji.

Wygoda

Łatwiejsze i  szybsze zaprezentowanie kompetencji nabywanych w trakcie rozwoju zawodowego.

Rozwój

Usystematyzowanie i uzupełnienie kompetencji w trakcie procesu certyfikacji.

Pewność

Zwiększenie pewności siebie przy wykonywaniu zadań managera HR.

Baza narzędzi

Stały dostęp do bazy wiedzy i ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Inspiracja i wsparcie przy wykonywaniu zadań kierowniczych.


Dlaczego warto posiadać certyfikat American Certification Institute®?

Certyfikacja przygotowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, dlatego jest bardzo praktyczna.

Długoletnie doświadczenie - firma działa od 1999 roku.

Ponad 1 mln certyfikatów na całym świecie z różnych dziedzin - w tym 27 tys. z certyfikatem managera HR.

Wygoda i elastyczność - możesz przystąpić do części teoretycznej online kiedy chcesz, a termin części praktycznej dopasujemy do Ciebie.

Wymagania certyfikacyjne aktualizowane na bieżąco do zmieniających się realiów biznesowych.


Co o naszych szkoleniach dla managerów HR mówią uczestnicy