Excellence in Management

Program rozwojowy z serii Excellence in Management® – przeznaczony jest dla kierowników na różnych szczeblach zarządzania. Wszystkie programy opracowane są w formule blended – learning i dzięki temu zoptymalizowane pod względem zaangażowania czasowego.  Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć uczestniczą w dogłębnym badaniu kompetencji i potrzeb. Każda osoba może podjąć decyzję o ukoronowaniu udziału w każdym z programów adekwatnym dla danego poziomu międzynarodowym egzaminem, umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu menadżera ACI.

POZIOM CERTIFIED INTERNATIONAL MANAGEMENT PROFESSIONAL® (CIMP®) – czas trwania 6 dni

Skierowany jest do osób zarządzających na stanowiskach liderów, brygadzistów, mistrzów. Zagadnienia ujęte w programie podnoszą poczucie kompetencji kierowników, liderów zarządzających małymi zespołami, odpowiedzialnych za efektywne wykonywanie bieżących zadań i operacji. Program jest w szczególności ceniony za jego praktyczność i wysoką przydatność. Program składa się z trzech modułów tematycznych, obejmujących zagadnienia kluczowe w bieżącym zarządzaniu i doskonaleniu realizacji zadań.

Lider i przywódca – wartości i zachowania – obejmuje zagadnienia związane z efektywnym przywództwem, kluczowymi wartościami menedżera, stylami kierowania i budowaniem zaufania i autorytetu.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – obejmuje m.in. takie tematy jak style i typy myślenia, procesy i narzędzia pracy z problemem, grupowe rozwiązywanie problemów oraz techniki i błędy decyzyjne.

Doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów – w tym module ćwiczymy m.in. tematy związane z poprawą produktywności z wykorzystaniem japońskich technik Kaizen i 6S, zagadnienie łańcucha wartości w firmie, narzędzia eliminacji marnotrawstwa i procesy innowacyjne w organizacjach.

POZIOM CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL MANAGER® (CIPM®) – czas trwania 8 dni

Skierowany jest do osób z doświadczeniem w zarządzaniu oraz do kierowników średniego szczebla. Zawartość programu jest też wysoko ceniona przez właścicieli małych i średnich firm. Program zawiera 4 moduły tematyczne, których zawartość dopasowana jest do potrzeb osób realizujących w firmie cele taktyczne i strategiczne.

Zarządzanie kluczowymi kapitałami firmy – obejmuje m.in. zagadnienia związane z rozwojem kapitału wiedzy w firmie, zarządzaniem i rozwojem kapitału klientów, a także zarządzaniem kapitałem relacji i zaufania, kapitałem społecznym oraz kapitałem finansowym i wartością firmy jako wypadkowej efektywności gospodarowania.

Zarządzanie strategiczne – obejmuje m.in. takie tematy jak formułowanie celów strategicznych w odniesieniu do rynku macierzystego, jak i globalnego, metody i narzędzia analizy strategicznej na usługach strategii firmy oraz wymagania i trendy globalne w odniesieniu do strategii firmy, planowanie procesu zmian w firmie oraz zarządzanie konfliktem.

Manager jako katalizator zmian – w tym module proponujemy m.in. tematy związane z zarządzaniem zmianą, przezwyciężaniem oporów w zmianach oraz przywództwem w sytuacji zmiany.

Zarządzanie personelem i kompetencjami – w jego zakres wchodzą: analiza zasobów kompetencji, weryfikacja i ocena kompetencji, planowanie i rozwój kompetencji oraz menedżerskie narzędzia rozwoju kompetencji.

Jakie korzyści daje udział w programach Excellence in Management©?

  • Szybkie i skuteczne rozwinięcie umiejętności zarządzania ludźmi, procesami i systemami,
  • najbardziej aktualną wiedzę z zarządzania i przywództwa,
  • możliwość międzynarodowej certyfikacji,
  • angażujące pełne przeżyć, emocji i inspiracji doświadczenie, które będziesz długo pamiętał,
  • wspaniałych znajomych i przyjaciół,
  • certyfikat z opisanymi szczegółowo demonstrowanymi umiejętnościami,
  • ciekawe materiały do których nie raz wrócisz.

Jeśli ten program jest dla Ciebie ciekawy nie zwlekaj, sprawdź w harmonogramie, kiedy zaczyna się najbliższe szkolenie i zapisz się już dziś.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Jeśli rozważasz udział w tym programie z grupą przyjaciół lub znajomych zapytaj jaką ofertę możemy przygotować specjalnie dla Ciebie.

kontakt_heuresis