Małgorzata Józwik


Małgorzata Józwik

Małgorzata specjalizuje się w realizacji działań konsultingowych i szkoleniowych z zakresu zarządzania organizacją, projektowania programów rozwojowych w zakresie kompetencji interpersonalnych. Pomaga pozyskiwać środki z Funduszy Europejskich i aktywnie promuje postawę wobec uczenia się przez całe życie i rozwoju własnego. Posiada certyfikaty trenera Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®) oraz menedżera Certified International Professional Manager® (CIPM)®.

kontakt_heuresis