Małgorzata Janczarek


Małgorzata Janczarek

Małgorzata specjalizuje się w realizacji działań konsultingowych i szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami, komunikacji interpersonalnej. Aktualnie pracuje jako doradca i trener przy projektach rozwojowych, standaryzacyjnych i optymalizacyjnych w organizacjach. Pomaga pozyskiwać środki z Funduszy Europejskich. Pełni też funkcję metodyka zespołów ds. opracowania kwalifikacji rynkowych oraz aktywnie promuje postawę wobec uczenia się przez całe życie i rozwoju własnego. Posiada certyfikaty trenera Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®) oraz menedżera Certified International Professional Manager® (CIPM)®.

kontakt_heuresis