Firma

Trener

Nie jesteśmy zwykłą firmą szkoleniową. Mamy wyjątkową umiejętność łączenia ogromnej energii kreatywnej i pasji tworzenia z pragmatycznym podejściem ukierunkowanym na cel. Nasze autorskie rozwiązania zawsze dają się ocenić, zmierzyć i ująć w standardy. Kreacja i efekt. Radość tworzenia i cel. Pasja i procedury. Na szkolenia biznesowe tak jak na inne elementy naszej oferty, patrzymy przez pryzmat kwalifikacji zdobywanych przez ich uczestników. Stymulujemy, podnosimy i co najważniejsze, potwierdzamy je międzynarodowymi certyfikatami. Dzięki czemu nasi uczestnicy, ale także ich pracodawcy, zyskują rzetelną wiedzę na temat poziomu swoich kwalifikacji. Jesteśmy jedynym i wyłącznym przedstawicielem American Certification Institute (ACI®) w Europie. Tylko u nas można podnieść swoje kwalifikacje do światowego standardu i potwierdzić je uznanym na całym świecie certyfikatem. Jesteśmy pionierami w dziedzinie kwalifikacji. Inicjujemy społeczną debatę na temat mającej niedługo wejść w życie Polskiej Ramy Kwalifikacji – systemu porządkującego i opisującego kompetencje w relacji do europejskich standardów.

 

Posiadamy dwa certyfikaty – na zgodność funkcjonowania firmy z normą ISO 29990:2011 oraz Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

numbers

Newsletter