Our metodology and tools

 

Our business trainings are unique development programs for companies and individuals. We run them in the form of closed trainings and open trainings, in accordance with the training schedule.

Development programs
Based on many years of experience, our team has developed unique training in the blended learning formula, which we have included in the unique development programs of the Excellence In series:
EXCELLENCE IN MANAGEMENT – a series of certified programs for managers
EXCELLENCE IN HR MANAGEMENT – a series of certified programs for HR
EXCELLENT BUSINESS TRAINER – a series of certified programs for trainers
EXCELLENCE IN NEGOCIATIONS – a series of certified programs for negotiators

Development programs are strictly based on the standards of the American Certification Institute ACI®, with whom we have been cooperating for many years. All of them allow you to gain new and deepen already existing professional competences and obtain the American Certification Institute certification, which opens the way to international careers.

Four levels of competence

Depending on the individual level of professional experience and skills which will be diagnosed by is in the competence study, we select for each participant the development program at the appropriate level. Then we thoroughly prepare participants for the effective implementation of professional tasks and for the acquisition of an international certificate confirming professional competence at the highest level.

Szkolenia i programy rozwojowe składają się z 4 elementów, których realizacja prowadzi do maksymalizowania efektów rozwojowych przy wykorzystaniu zróżnicowanych i atrakcyjnych w formie narzędzi. W tradycyjnej formule każde spośród naszych szkoleń trwało od 100 do 160 godzin intensywnych zajęć stacjonarnych. Dzięki przyjętej przez nas autorskiej metodyce 3W,  nauka zajmuje uczestnikowi od 48 do 84 godzin bez uszczuplenia zawartości merytorycznej i skupiona jest na praktycznym doskonaleniu umiejętności zawodowych.

Optimized training time

Training and development programs consist of 4 elements, the implementation of which leads to the maximization of development effects using differentiated and attractive tools. In the traditional formula, each of our trainings lasted from 100 to 160 hours of intensive stationary workshops. Thanks to our own 3W  methodology the learning process takes a participant fro

What do our trainings consist of?

Our trainings include:

  • Badanie kompetencji  – is the diagnosis of the participant’s level of professional competence in relation to the requirements of the standard of performing professional tasks. It provides valuable knowledge about competency gaps that need to be completed. Thanks to the research, we can precisely define the scope of the training material to be acquired during e-learning or blended learning lessons.
  • E-learning – fictionalized or board (depending on the program) lessons, included in several thematic packages. It is an injection of the required theoretical knowledge given in an accessible way. E-learning can be assisted by individual work with the trainer via the platform.
  • Blended learning – a combination of traditional workshops and e-learning. Inspiring, challenging traditional workshops are carried out using web and analog simulations and business games, quizzes, practical tasks and numerous tests, including psychometric ones. Classes provide a huge dose of knowledge, experiences, impressions, inspiration, emotions and observation, aimed at the rapid development and internalization of skills.
  • International exam – this is a evaluation of acquired competences, culminating in obtaining an international certificate. It is also a strong motivating impulse for hard work.

Międzynarodowe certyfikaty

Programy rozwojowe są ściśle oparte  o standardy American Certification Institute ACI®, z którym współpracujemy od wielu lat. Wszystkie umożliwiają zdobycie nowych i pogłębienie posiadanych już kompetencji zawodowych oraz zdobycie certyfikatu American Certification Institute  otwierającego drogę do międzynarodowej kariery.

International certifications

Development programs are strictly based on the standards of the American Certification Institute ACI®, with whom we have been cooperating for many years. All of them allow you to gain new and deepen already existing professional competences and to obtain an American Certification Institute certificate that opens the way to international careers.

kontakt_heuresis