Drugi oficer


Małgorzata Łukawska

Współzałożycielka Heuresis,
wiceprezes zarządu. Szkoli z zakresu
zarządzania, przywództwa i negocjacji.
Wspiera rozwój zawodowy i osobisty
top managerów.

 

kontakt_heuresis