Doradztwo HR

Jesteśmy profesjonalnymi doradcami, posługujemy się sprawdzonymi modelami
i narzędziami. Bierzemy odpowiedzialność za efekty biznesowe naszych działań doradczych.

We współpracy z klientami tworzymy zespoły projektowe, stawiamy czoła wyzwaniom współczesnych organizacji i turbulentnego otoczenia. Pomagamy osiągnąć najlepsze rezultaty w optymalnym czasie.

Zajmujemy się doradztwem strategicznym i operacyjnym w kilku obszarach:

  • tworzenie i wdrażanie strategii
  • zarządzanie przez cele, uzgadnianie i kaskadowanie celów
  • efektywność kierowania i zarządzania
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzanie projektami
  • procesy i narzędzia HR

W naszej pracy doradczej posługujemy się najnowszymi osiągnięciami technologii informatycznej. Pozwala to nie tylko na optymalizację samego procesu konsultingowego,
ale pozostawia w obszarach biznesowych naszych klientów wyraźny ślad w postaci nowych narzędzi i rozwiązań na miarę XXI wieku.

Skontaktuj się z nami, a otrzymasz to, czego potrzebujesz.

kontakt_heuresis