Wdrażanie HRM – DEPTH

Global Network

WSZYSTKIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE PROCESY HR W JEDNYM MIEJSCU.

DEPTH® to innowacyjne, elastyczne i wszechstronne narzędzie informatyczne wspierające Zarządzanie Zasobami Ludzkimi organizacji. System DEPTH® opiera się o spójną i autorską koncepcję zarządzania personelem, w centrum której znajduje się pracownik i jego kompetencje. System DEPTH® pozwala zintegrować i analizować wszystkie istotne z punktu widzenia wdrażanej strategii i zadań bieżących przedsiębiorstwa informacje dotyczące pracowników.

Aplikacja umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa a zbudowany system uwzględnia wymagania strategii i kultury organizacji. System umożliwia działom HR zarządzanie kapitałem ludzkim i wiedzy w przedsiębiorstwie. Dzięki zestawowi czytelnych wskaźników, bieżącemu modelowaniu struktury oraz proaktywnemu odpowiadaniu na wyzwania biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi staje się integralnym, mierzalnym obszarem strategicznym organizacji.

System DEPTH® zawiera użyteczne rozwiązania/narzędzia do planowania, rekrutacji, oceny kompetencji, zarządzania talentami, planowania sukcesji, szkoleń i rozwoju pracowników. Wspomaga operacyjnie realizację wszystkich procesów HR, zapewniając przepływ danych między nimi.

Podstawą działań dla procesów HR, obsługiwanych w systemie DEPTH®, jest opis celów i zadań realizowanych w całej organizacji . Na tej podstawie tworzone są macierze wymagań dla pracowników uwzględniające m.in.: złożoność zadań, zakres odpowiedzialności, rozwiązywanie problemów, przekazywanie informacji, itp.

PROFESJONALNE WSPARCIE.

Naszym klientom oferujemy rozwiązanie informatyczne wypełnione fachową wiedzą (uniwersalny model kompetencyjny, gotowe słowniki, gotowe narzędzia do mierzenia i pomnażania zasobów kompetencyjnych firmy, itp.) jak i konsulting w zakresie procesów HR.

Wdrożenie systemu DEPTH® u klienta jest wsparte usługami doradczymi, szkoleniami, warsztatami dla kadry kierowniczej i pracowników. Usługi doradztwa personalnego świadczone przez naszych konsultantów potwierdzone są certyfikatem ISO 29990: 2011 oraz MSUES 2014.

Do opracowania narzędzia powoływany jest interdyscyplinarny zespół w którym pracują doświadczeni praktycy HR, psycholodzy, trenerzy, coachowie, informatycy oraz fachowcy z branży.

TRAFNE DECYZJE PERSONALNE OPARTE O MIERZALNE WSKAŹNIKI.

Zgromadzone w narzędziu informacje o aktualnych i przyszłych wymaganiach stanowisk pracy, jak również wiedza o posiadanych przez pracowników kwalifikacjach, kompetencjach, efektywności, potrzebach rozwojowych stanowią doskonałą bazę do trafnych decyzji w zakresie polityki personalnej organizacji. System umożliwia Lean HRM, dzięki bieżącemu analizowaniu potrzeb kompetencyjnych firm (Competence Capital Quality) oraz posiadanych zasobów kompetencji zawodowych.

DOSTĘPNOŚĆ.

System DEPTH® dostępny jest o każdej porze dnia w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Informacje zawarte w systemie widoczne są na wszystkich szczeblach organizacji. Usprawnia to przepływ informacji na linii HR – menadżer – pracownik, bowiem wszyscy zaangażowani w realizację danego procesu mają dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pracownicy realizują zadania, które zostały im przydzielone z pełną świadomością oczekiwanych rezultatów oraz wymaganego standardu wykonania zadań, a menadżerowie efektywniej zarządzają podległymi zespołami.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta systemu kompleksowego zarządzania personelem DEPTH® to zadzwoń i umów prezentację narzędzia i metodyki realizacji HRM w Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu.
Kontakt

 

Newsletter