Doradztwo HR

Job Interview

Doradztwo HR – Dzielimy się naszymi kompetencjami

 • Profesjonalny, multikompetencyjny zespół doradców.
 • 15 lat doświadczenia.
 • Dziesiątki wspieranych rozwojowo firm i organizacji.
 • Dziesiątki tysięcy osób w bezpośrednim wsparciu rozwojowym.

Synergia tych czynników pozwala nam stwierdzić, że świadczone przez nas doradztwo HR nie ma sobie równych. Realizujemy:

 • Doradztwo eksperckie proponując i wspierając aplikację sprawdzonych rozwiązań HR. Wykorzystujemy najdoskonalsze praktyczne wzorce korzystając ze światowego benchmarku adaptując je do specyfiki organizacji.
 • Doradztwo uczestniczące, w którym nasi eksperci wraz ze specjalistami i zespołami projektowymi stawią czoła wyzwaniom procesów HR firmy, wypracowując wspólnie najlepsze podejścia, procesy i narzędzia ich realizacji.
 • Facylitujemy zindywidualizowane wewnętrznne procesy kreatywno – rozwojowe organizacji. Wspieramy wypracowanie najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorstwa wykorzystując kompetencje i wewnętrzne zasoby organizacji dzięki stymulacji kreatywności, twórczości i rozwiązywania problemów.

Doskonalimy narzędzia HR oraz kompetencje kluczowych wykonawców w procesach:

 • Naboru i selekcji.
 • Oceny pracowniczej.
 • Identyfikacji i analizy potrzeb rozwojowych.
 • Identyfikacji i rozwoju talentów.
 • Optymalizacji zatrudnienia.
 • Coachingu menedżerskiego i rozwojowego.

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami?
Kontakt

 

Newsletter