CSR

drawing social network structure

Heuresis jest firmą odpowiedzialną społecznie, która swoje usługi realizuje w oparciu o najwyższe standardy i zasady etyczne obowiązujące w biznesie. Wyrazem naszych przekonań było powołanie w 2013 roku Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM. Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium powstała, by wspierać i promować ideę nieustannego rozwoju. Kluczowymi celami są: wspieranie oraz promowanie idei uczenia się, rozwoju przez całe życie, kształtowanie odpowiednich postaw oraz bezpośrednich działań, rozwijanie i potwierdzanie kwalifikacji, jak również kształtowanie i promocja standardów kwalifikacji. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie kongresów, wykładów i spotkań propagujących swoje idee, prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na kształtowanie i wdrażanie profesjonalnych standardów kwalifikacji w środowisku biznesu, edukacji i administracji, bezpośrednią współpracę naukowo-badawczą z organizacjami i instytucjami oraz działania integrujące profesjonalistów środowisk biznesowych, edukacyjnych, administracji i kultury wokół idei stałego rozwoju i potwierdzania kwalifikacji.
Działania realizowane są w następujących obszarach poprzez:

  • Akredytacyjne centrum certyfikacji kompetencji – potwierdzanie kompetencji wg standardów American Certification Institute, Intenrational Purchasing and Supply Chain Management Institute.
  • Projekt CAREER TURN realizowany w partnerstwie z UBS Polska wspierający osoby bezrobotne w nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych.
  • Konkurs STELLA VIRIUM – (Gwiazda Możliwości), wskazujący przykłady i wyróżniający osoby, które potrafią w praktyce urzeczywistnić swoją wizję.

Nasi wolontariusze z pasją angażują się w różnorodne działania społeczne – dołącz do nas i skorzystaj z naszej energii!

Zapraszamy na http://www.stellavirium.org

Newsletter