Certyfikowane szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie i programy rozwojowe z serii Excellence in Management® – przeznaczone są dla kierowników na różnych szczeblach zarządzania. Wszystkie szkolenia opracowane są w formule blended – learning i dzięki temu zoptymalizowane pod względem zaangażowania czasowego. Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć uczestniczą w dogłębnym badaniu kompetencji i potrzeb. Każda osoba może podjąć decyzję o ukoronowaniu udziału w każdym z programów adekwatnym dla danego poziomu międzynarodowym egzaminem, umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu menadżera ACI.

Jakie korzyści daje udział w szkoleniach menedżerskich serii Excellence in Management®?

Korzyści dla uczestnika Korzyści dla pracodawcy
  • Zrozumie i wdroży do swojej praktyki menedżerskiej dobre praktyki zarządzania.
  • Podniesie własną efektywność w zakresie kierowania ludźmi, zespołami i realizacją zadań.
  • Poczuje się pewnie i kompetentnie w roli menedżera.
  • Weźmie udział w angażującym pełnym przeżyć, emocji i inspiracji szkoleniu, gdzie nie tylko zdobędzie doświadczenie, ale też przeżyje chwile które będziesz długo pamiętał.
  • Uzyska międzynarodowy certyfikat z opisanymi szczegółowo demonstrowanymi umiejętnościami.
  • Otrzyma ciekawe materiały, które pomogą mu utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu.
  • Uzyska specjalistów, którzy będą posiadać aktualną wiedzę na temat zarządzania i przywództwa.
  • Uzyska wyspecjalizowaną kadrę gotową do zarządzania na najwyższym poziomie.
  • Uzyska menedżerów, którzy doskonalą organizację pracy i dbają o utrwalenie dobrych praktyk.
  • Uzyska menedżerów, którzy odpowiedzialnie i przewidująco wyznaczają cele oraz podejmują decyzje z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań i kontekstu.

Szkolenie menedżerskie podstawowe CERTIFIED INTERNATIONAL MANAGEMENT PROFESSIONAL® (CIMP®) – czas trwania 6 dni

Szkolenie menedżerskie CIMP® skierowane jest do osób zarządzających na stanowiskach liderów, brygadzistów, mistrzów. Zagadnienia ujęte w programie podnoszą poczucie kompetencji kierowników, liderów zarządzających małymi zespołami, odpowiedzialnych za efektywne wykonywanie bieżących zadań i operacji. Program jest w szczególności ceniony za jego praktyczność i wysoką przydatność. Program składa się z trzech modułów tematycznych, obejmujących zagadnienia kluczowe w bieżącym zarządzaniu i doskonaleniu realizacji zadań.

Lider i przywódca – wartości i zachowania – obejmuje zagadnienia związane z efektywnym przywództwem, kluczowymi wartościami menedżera, stylami kierowania i budowaniem zaufania i autorytetu.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – obejmuje m.in. takie tematy jak style i typy myślenia, procesy i narzędzia pracy z problemem, grupowe rozwiązywanie problemów oraz techniki i błędy decyzyjne.

Doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów  –  w tym module ćwiczymy m.in. tematy związane z poprawą produktywności z wykorzystaniem japońskich technik Kaizen i 6S, zagadnienie łańcucha wartości w firmie, narzędzia eliminacji marnotrawstwa i procesy innowacyjne w organizacjach.

Szkolenie menedżerskie zaawansowane CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL MANAGER® (CIPM®) – czas trwania 8 dni

Szkolenie menedżerskie skierowane jest do osób z doświadczeniem w zarządzaniu oraz do kierowników średniego szczebla. Zawartość programu jest też wysoko ceniona przez właścicieli małych i średnich firm. Program zawiera 4 moduły tematyczne, których zawartość dopasowana jest do potrzeb osób realizujących w firmie cele taktyczne i strategiczne.

Zarządzanie kluczowymi kapitałami firmy – obejmuje m.in. zagadnienia związane z rozwojem kapitału wiedzy w firmie, zarządzaniem i rozwojem kapitału klientów, a także zarządzaniem kapitałem relacji i zaufania, kapitałem społecznym oraz kapitałem finansowym i wartością firmy jako wypadkowej efektywności gospodarowania.

Zarządzanie strategiczne – obejmuje m.in. takie tematy jak formułowanie celów strategicznych w odniesieniu do rynku macierzystego, jak i globalnego, metody i narzędzia analizy strategicznej na usługach strategii firmy oraz wymagania i trendy globalne w odniesieniu do strategii firmy, planowanie procesu zmian w firmie oraz zarządzanie konfliktem.

Manager jako katalizator zmian – w tym module proponujemy m.in. tematy związane z zarządzaniem zmianą, przezwyciężaniem oporów w zmianach oraz przywództwem w sytuacji zmiany.

Zarządzanie personelem i kompetencjami – w jego zakres wchodzą: analiza zasobów kompetencji, weryfikacja i ocena kompetencji, planowanie i rozwój kompetencji oraz menedżerskie narzędzia rozwoju kompetencji.

______________________________________________________________________

Jeśli ten program jest dla Ciebie ciekawy nie zwlekaj, sprawdź w harmonogramie szkoleń otwartych, kiedy zaczyna się najbliższe szkolenie i zapisz się już dziś.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Jeśli rozważasz udział w tym programie z grupą przyjaciół lub znajomych zapytaj jaką ofertę możemy przygotować specjalnie dla Ciebie.

 

kontakt_heuresis