Certyfikowane szkolenia dla trenerów

Certyfikowane szkolenia dla trenerów i szkoleniowców obejmują zestaw programów rozwojowych Excellent Business Trainer® – przeznaczonych dla osób zajmujących się rozwojem pracowników  i zarządzaniem procesami rozwojowymi w firmie. Wszystkie programy dla trenerów opracowane są w formule blended – learning i dzięki temu zoptymalizowane pod względem zaangażowania czasowego. Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć uczestniczą w dogłębnym badaniu kompetencji i potrzeb. Każda osoba może podjąć decyzję o ukoronowaniu udziału w każdym z programów adekwatnym dla danego poziomu międzynarodowym egzaminem, umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu trenera lun menadżera ds. rozwoju personelu American Certification Institute.

Poziom podstawowy POZIOM CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL TRAINER ® (CIPT®) – czas trwania 6 dni

Przeznaczony jest dla trenerów, trenerów wewnętrznych, szkoleniowców np. w zakresie BHP, jakości, środowiska oraz osób zajmujących się rozwojem pracowników. Na udziale w programie bardzo skorzystają profesjonaliści z różnych dziedzin, którzy chcą być bardziej skuteczni i atrakcyjni w przekazywaniu swojej wiedzy i umiejętności. Program obejmuje 3 moduły skupione na dostarczeniu wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki uczenia ludzi dorosłych (andragogiki).

Trener i jego kompetencje branżowe obejmuje m.in. zagadnienia związane z efektywną realizacją cyklu szkoleniowego, od analizy ról zawodowych począwszy, poprzez identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych do ewaluacji włącznie.

Trener i jego środowisko szkoleniowe zawiera m.in. takie tematy jak efektywne prowadzenie procesu szkoleniowego, w tym projektowanie szkoleń, dobór adekwatnych metod szkoleniowych, prowadzenie szkolenia, świadome stymulowanie oraz zarządzanie procesem grupowym.

Trener jako agent zmian obejmuje m.in. tematy związane z zarządzanie zmianą, stymulowanie zespołów do wdrażania zmiany oraz przywództwo w sytuacji zmiany.

Poziom zaawansowany POZIOM CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL TRAINING MANAGER® (CIPTM®) – czas trwania 3 dni

Przeznaczony jest dla osób zajmujących się budowaniem i zarządzaniem projektami rozwojowymi oraz działami szkolenia i rozwoju personelu.

Budowanie i pomnażanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie obejmuje m.in. zagadnienia związane z pomiarem kapitału ludzkiego z wykorzystaniem rozmaitych wskaźników jakościowych i ilościowych.

Zarządzanie projektami rozwojowymi obejmuje m.in. takie tematy jak zarządzanie kompetencjami i kapitałem ludzkim w ramach projektów rozwojowych oraz efektywne stosowanie metod pracy rozwojowej z pojedynczymi osobami i grupami.

Zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich w kontekście zarządzania organizacją zawiera m.in. tematy związane z zarządzaniem i rozwojem pracowników ściśle powiązanym z rozwojem firmy, wpływem rozwoju jednostek na działanie firmy oraz wzrostem konkurencyjności.

Jakie korzyści daje udział w programach Excellent Business Trainer©:

  • szybkie i skuteczne rozwinięcie umiejętności prowadzenia efektywnych i atrakcyjnych szkoleń oraz zarządzania projektami rozwojowymi,
  • najbardziej aktualną i przydatną wiedzę w zakresie prowadzenia indywidualnych i grupowych programów rozwojowych,
  • możliwość międzynarodowej certyfikacji,
  • angażujące, pełne przeżyć, emocji i inspiracji doświadczenie, które będziesz długo pamiętał,
  • wspaniałych znajomych i przyjaciół,
  • certyfikat z opisanymi szczegółowo demonstrowanymi umiejętnościami,
  • ciekawe materiały do których nie raz wrócisz.

Co o naszych szkoleniach dla trenerów mówią uczestnicy  CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL TRAINER ® (CIPT®) w filmie poniżej:

Jeśli ten program jest dla Ciebie ciekawy nie zwlekaj, sprawdź w harmonogramie szkoleń otwartych, kiedy zaczyna się najbliższe szkolenie i zapisz się już dziś.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Jeśli rozważasz udział w tym programie z grupą przyjaciół lub znajomych zapytaj jaką ofertę możemy przygotować specjalnie dla Ciebie.

kontakt_heuresis