Certyfikowane szkolenia dla trenerów

Certyfikowane szkolenia dla trenerów i szkoleniowców obejmują zestaw programów rozwojowych Excellent Business Trainer® – przeznaczonych dla osób zajmujących się rozwojem pracowników  i zarządzaniem procesami rozwojowymi w firmie. Wszystkie programy dla trenerów opracowane są w formule blended – learning i dzięki temu zoptymalizowane pod względem zaangażowania czasowego. Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć uczestniczą w dogłębnym badaniu kompetencji i potrzeb. Każda osoba może podjąć decyzję o ukoronowaniu udziału w każdym z programów adekwatnym dla danego poziomu międzynarodowym egzaminem, umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu trenera lun menadżera ds. rozwoju personelu American Certification Institute.

Jakie korzyści daje udział w programach Excellent Business Trainer®:

Korzyści dla uczestnika Korzyści dla pracodawcy
 • Usystematyzuje, poszerzy i pogłębi wiedzę w zakresie metodologii pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi.
 • Poprawi efektywność prowadzonych szkoleń i działań rozwojowych.
 • Będzie dopasowane do potrzeb uczestników.
 • Będzie miał możliwość potwierdzenia zdobytych umiejętności i uzyskania statusu międzynarodowego certyfikowanego profesjonalisty HR.
 • Otrzyma ciekawe materiały, które pomogą mu utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu.
 • Weźmie udział w angażującym pełnym przeżyć, emocji i inspiracji szkoleniu, gdzie nie tylko zdobędzie doświadczenie, ale też przeżyje chwile które będziesz długo pamiętał.
 • Uzyska specjalistów, którzy będą posiadać aktualną wiedzę na temat zarządzania i przywództwa.
 • Poprawi skuteczność prowadzonych w instytucji szkoleń.
 • Poprawi zadowolenie pracowników ze wszystkich szkoleń prowadzonych w firmie.
 • Udoskonali kluczowe obszary w firmie poprzez rozwój pracowników i podniesie jakość oferty rozwojowej firmy.
 • Uzyska systemowo stymulowaną postawę pro-aktywną w zakresie rozwoju kompetencji załogi.

Poziom podstawowy POZIOM CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL TRAINER ® (CIPT®) – czas trwania 6 dni

Przeznaczony jest dla trenerów, trenerów wewnętrznych, szkoleniowców np. w zakresie BHP, jakości, środowiska oraz osób zajmujących się rozwojem pracowników. Na udziale w programie bardzo skorzystają profesjonaliści z różnych dziedzin, którzy chcą być bardziej skuteczni i atrakcyjni w przekazywaniu swojej wiedzy i umiejętności. Program obejmuje 3 moduły skupione na dostarczeniu wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki uczenia ludzi dorosłych (andragogiki).

Trener i jego kompetencje branżowe – obejmuje m.in. zagadnienia związane z efektywną realizacją cyklu szkoleniowego, od analizy ról zawodowych począwszy, poprzez identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych do ewaluacji włącznie.

Trener i jego środowisko szkoleniowe – zawiera m.in. takie tematy jak efektywne prowadzenie procesu szkoleniowego, w tym projektowanie szkoleń, dobór adekwatnych metod szkoleniowych, prowadzenie szkolenia, świadome stymulowanie oraz zarządzanie procesem grupowym.

Trener jako agent zmian – obejmuje m.in. tematy związane z zarządzanie zmianą, stymulowanie zespołów do wdrażania zmiany oraz przywództwo w sytuacji zmiany.

Poziom zaawansowany POZIOM CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL TRAINING MANAGER® (CIPTM®) – czas trwania 3 dni

Przeznaczony jest dla osób zajmujących się budowaniem i zarządzaniem projektami rozwojowymi oraz działami szkolenia i rozwoju personelu.

Budowanie i pomnażanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie – obejmuje m.in. zagadnienia związane z pomiarem kapitału ludzkiego z wykorzystaniem rozmaitych wskaźników jakościowych i ilościowych.

Zarządzanie projektami rozwojowymi – obejmuje m.in. takie tematy jak zarządzanie kompetencjami i kapitałem ludzkim w ramach projektów rozwojowych oraz efektywne stosowanie metod pracy rozwojowej z pojedynczymi osobami i grupami.

Zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich w kontekście zarządzania organizacją – zawiera m.in. tematy związane z zarządzaniem i rozwojem pracowników ściśle powiązanym z rozwojem firmy, wpływem rozwoju jednostek na działanie firmy oraz wzrostem konkurencyjności.

 

Co o naszych szkoleniach dla trenerów mówią uczestnicy  CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL TRAINER ® (CIPT®) w filmie poniżej:______________________________________________________________________

Jeśli ten program jest dla Ciebie ciekawy nie zwlekaj, sprawdź w harmonogramie szkoleń otwartych, kiedy zaczyna się najbliższe szkolenie i zapisz się już dziś.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Jeśli rozważasz udział w tym programie z grupą przyjaciół lub znajomych zapytaj jaką ofertę możemy przygotować specjalnie dla Ciebie.

kontakt_heuresis