Certyfikacje

Jeśli zdobyłeś wiele doświadczeń i praktycznych umiejętności, a nie masz
na to dowodów w postaci dyplomów i świadectw, to certyfikacja pomoże
Ci uwiarygodnić siebie jako specjalistę, który będzie konkurować na rynku
pracy z innymi fachowcami.

Jeżeli radzisz sobie ucząc innych, to być może certyfikat trenera jest dla Ciebie?
Zarządzanie firmą lub ludźmi nie stanowi dla Ciebie problemu, to z pewnością
potwierdzisz swoje kompetencje jako manager lub HR manager.
Być może prowadzisz trudne rozmowy biznesowe, nawiązujesz kontakty handlowe,
także zagraniczne, to z pewnością certyfikat negocjatora będzie dla Ciebie.

Certyfikacja w HEURESIS, to proces weryfikacji wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności.

Służy do tego obiektywny i rzetelny proces oparty na międzynarodowych standardach. Dokładnie sprawdzamy, czy uczestnik spełnia wymogi określonej profesji.
Jeśli tak, otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje, wydawany
przez – w zależności od specjalizacji – American Certification Institute (ACI®)
lub International Purchasing and Supply Chain Management Institute (IPSCMI®).

Nasza firma jest jedynym i wyłącznym przedstawicielem w Europie
American Certification Institute (ACI®) oraz International Purchasing and Supply Chain Management Institute (IPSCMI®) – instytucji zajmujących się profesjonalnie szkoleniem
i potwierdzaniem kwalifikacji osób na stanowiskach kierowniczych
i wysokospecjalistycznych.

Certyfikacja składa się z kilku etapów. Co ważne, ma jednocześnie ogromne walory
edukacyjne – pozwala uporządkować myślenie o sobie i kierunkowo się rozwijać.
Daje też prestiż i rozpoznawalność w branży i na świecie.

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się więcej.

kontakt_heuresis