Wdrażanie systemu kompetencji w Urzędzie Miasta Opoczno

14.04.2023

W tym tygodniu zrealizowaliśmy szkolenie kończące wdrażanie systemu kompetencji w Urzędzie Miasta Opoczno. Różne są sposoby definiowania kompetencji, ich gradacji i analizy. Cieszy nas to, że z dużym uznaniem spotkało się podejście zaproponowane przez naszą firmę i zespół ekspertów pracujących przy tym projekcie.

Ogromnie wszystkim dziękujemy! Zarówno całemu zespołowi, jak i przedstawicielom, a także pracownikom Urzędu Miasta Opoczno za aktywny udział oraz upominki!

Dziękujemy za obecność i słowa uznania Tomaszowi Łuczkowskiemu, Zastępcy Burmistrza Opoczna!

Gmina Opoczno rozwija się wspaniale. 👏