Konferencja AI & EDU

05.07.2023


Zapraszamy na bezpłatną konferencję - forma hybrydowa

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Jak wygląda wdrażanie SZTUCZNEJ INTELIGENCJI w naszym kraju? Czy daleko nam do innych krajów Europy i Świata? Jakie SZANSE a jakie ZAGROŻENIA niesie za sobą AI?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas Konferencji nt.: ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ INSTYTUCJĄ EDUKACYJNĄ VET

AI & EDU - DOSTĘPNE NARZĘDZIA

Konferencja realizowana w ramach projektu „Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET” finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych (15% z budżetu Państwa)

On-line i Kraków, 5 lipca 2023 r.

w godz. 10:00 -14:30

Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnej Konferencji

Jak wygląda wdrażanie SZTUCZNEJ INTELIGENCJI w naszym kraju?

AI & EDU - DOSTĘPNE NARZĘDZIA

On-line i Kraków, 5 lipca 2023 r.

Forma hybrydowa od 10:00 do 14:30