Go to Brand (Zurich) c.d.

06.04.2023

Zurych nas urzekł i dzielimy się jeszcze większą ilością wspomnień poniżej z wyprawy zagranicznej w ramach Go To Brand, promująca Heuresis SmartManager® - autorski systemem do zdalnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Projekt Go To Brand nieustannie pozwala nam zyskać rozpoznawalność na rynkach zagranicznych!

A co można zrobić na platformie SmartManager®, którą promowaliśmy?

 • Zarządzać projektami, zadaniami, celami.
 • Uzyskać informację o obłożeniu czasowym pracowników.
 • Uzyskać informację o poziomie kompetencji.
 • Zarządzać dokumentacją w firmie.
 • Łatwo wdrożyć nowych pracowników do pracy (onboarding).
 • Uzyskać informację o zastępowalności.
 • Poprawić komunikację w firmie.
 • Dopasować szkolenie, konferencję, itp. do potrzeb pracownika.
 • Zbudować plan szkoleń.
 • Ocenić skuteczność szkoleń.
 • Zbudować bazę użytecznych narzędzi szkoleniowych i testowych dla poszczególnych grup pracowników.
 • Sprawdzić i zweryfikować wytyczne do pracy na danym stanowisku.
 • Przygotowywać oraz analizować na bieżąco raporty procesów i działań firmy.

💬 Zapraszamy do kontaktu w razie zainteresowania.