Akredytowane firmy

Prezentujemy akredytowanych partnerów Heuresis, których wiarygodność i profesjonalizm zostały potwierdzone w niezależnym procesie:

Firma RC Business Szkolenia & Coaching – inspirujący partner w zakresie szkoleń rozwojowych – akredytacja w zakresie Certified International Business Trainer http://www.rcbusiness.com.pl/

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich – uzyskała uprawnienia w zakresie prowadzenia szkoleń i certyfikowania w zakresie Certified International Business Trainer  http://gaum.pl/

Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium – wspaniała fundacja współpracująca
z sektorem BPO, akredytacja w zakresie Customer Service Series http://www.stellavirium.org/

kontakt_heuresis