Akredytowane firmy

Akredytowani partnerzy Heuresis, których wiarygodność i profesjonalizm zostały potwierdzone
w niezależnym procesie:

Firma RC Business Szkolenia & Coaching – inspirujący partner w zakresie szkoleń rozwojowych – akredytacja
w zakresie Certified International Business Trainer
http://www.rcbusiness.com.pl/.

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskichhttp://gaum.pl/

Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium – wspaniała fundacja współpracująca
z sektorem BPO akredytacja w zakresie Customer Service Series http://www.stellavirium.org/

kontakt_heuresis