Akredytacja

Oferta specjalna dla firm szkoleniowych i instytucji edukacyjnych!

Akredytacja potwierdza jakość systemów zarządzania oraz świadczonych usług szkoleniowych i edukacyjnych, umożliwiając rozszerzenie działalności poprzez
włączenie do swojej oferty nowych programów rozwojowych, jak i egzaminowania,
zgodnie ze standardami uznanego w świecie American Certification Institute.

Co daje akredytacja?

Potwierdzenie jakości świadczonych usług.
Weryfikację systemu zarządzania i jego doskonalenie.

Dostęp do oryginalnych programów rozwojowych dla managerów i specjalistów.
Możliwość kształcenia zgodnie ze standardami ACI® i IPSCMI®.
Możliwość egzaminowania zgodnie ze standardami ACI® i IPSCMI®.
Wzmocnienie wizerunku.

Jakie są warunki akredytacji?

Potwierdzone doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych
według standardu edukacyjnego.
Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych.
Posiadanie kadry o adekwatnych kwalifikacjach.
Wysoka jakość usług.

Wypełnij i wyślij do nas FORMULARZ SAMOOCENY
Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

kontakt_heuresis